0
WhatsApp


Garanti Şartları


1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Archilumos ürünleri 2 yıl garantilidir.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Archilumos'un garantisi altındadır.
3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

4) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeden tamiri yapılacaktır.

5)Malın:
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7) Bu garanti kazalardan, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanmadan ihmalden, doğal afetlerden, yangından mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki düzensizliklerden veya buna benzer bir sebepten yada Archilumos Kullanım kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılmaz. Archilumos kendisi tarafından Archilumos ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane v.s.'nin alette sebep olduğu arızalara garanti vermez.
8) Mamulün garanti süresi içinde, gerek malzeme gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım ve onarımı işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.
9) Bu garanti, aletin garantide belirtilen süre içinde, Archilumos Aydınlatma Sanayi ve Tic. A.Ş. onun yetkili kıldığı servislere bildirmesi koşulu ile geçerlidir.
10) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanuna Dayanılarak 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler ile ilgili garanti yükümlülüklerimiz yerine getirmeyi, yerine getirmediğimiz taktirde ise durumun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca kamuoyuna duyurulmasını kabul ve taahhüt ederiz.